Fysioterapia

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapia on hyvin laaja ammattinimike, ja meitä fysioterapeutteja tapaa todella erilaisissa paikoissa ja työtehtävissä. Fysioterapeutin perimmäinen tarkoitus ja tehtävä tässä maailmassa on ylläpitää ja parantaa ihmisten fyysistä hyvinvointia asiakkaan omassa toimintaympäristössä kuntoutujan resurssit huomioiden. 

Perinteisin fysioterapeutin työpaikka on oma vastaanotto, johon asiakas tulee säännöllisin väliajoin. Fysioterapeutteja on myös sairaaloiden osastoilla, joissa esim. tekonivelleikatun potilaan ensimmäiset harjoitteet tapahtuu fysioterapeutin ohjaamana ja kannustamana. Ilahduttavasti joihinkin peruskouluihin on alettu palkkaamaan fysioterapeutteja oppilaiden fyysisen hyvinvoinnin tukemiseksi, jolloin fysioterapeutti voi osallistua oppimisympäristöjen muokkaamiseen tai aktiivisemman koulupäivän luomiseen. Fysioterapeutti voi osallistua aivohalvauspotilaan kuntoutukseen sairaalassa, kotisairaanhoidossa, omalla vastaanotolla tai allasterapiassa. Psyykkisten haasteiden kanssa kamppailevan asiakkaan fysioterapiassa saatetaan harjoitella tunnistamaan oman kehon äärirajoja. Tässä oli vain muutama esimerkki siitä, mitä kaikkea fysioterapeutti tekee, ja missä meihin voi törmätä. 

Koska meidän työympäristöt ja asiakkaat ovat hyvin erilaisia, myös työskentelytavat ja -keinot ovat erilaisia. Melko usein kosketus ja liikkeen ohjaaminen manuaalisesti on tärkeä osa kokonaisuutta. Joidenkin kanssa manuaalinen käsittely (hieronta, mobilisointi) on tarpeen, ja jotkut tarvitsevat apuvälineiden kanssa ohjausta. Lähes aina asiakas tekee jotain harjoitteita fysioterapian aikana joita hänen on tarkoitus jatkaa omatoimisesti kotona. Ohjaus ja neuvonta saattaa olla oikea työkalu silloin kun asiakkaan liikkumista estää uskomukset jonkin liikkeen haitallisuudesta tai kaatumisen pelko.

Jotkut ovat erikoistuneet alaraajojen toimintaan, toiset urheilufysioterapiaan. Toiset kokee omaksi asiakseen neurologisen kuntoutuksen ja joillekin geriatria on sydämen asia. Mutta kaikessa on yhteistä se että pyrkimyksenä on ylläpitää tai parantaa ihmisen toimintakykyä.